Univerzitetna knjižnica Nove univerze

knjiznica_foto1Knjižnica Evropske pravne fakultete je visokošolska knjižnica vključena v knjižnično-informacijski sistem Nove univerze. Njeni cilji so zbiranje, dokumentiranje in zagotavljanje dostopa do znanstvene literature v izobraževalne in raziskovalne namene. S svojimi storitvami knjižnica podpira študijski proces in znanstveno delo svojih članov.

Za potrebe študentov, akademske skupnosti univerze in širše znanstveno-raziskovalne javnosti na področju prava in sorodnih disciplin knjižnica omogoča dostop do več kot 4000 tiskanih del, mednarodnih in slovenskih podatkovnih baz in virov. Od leta 2010 je knjižnica polnopravna članica sistema COBISS.si in omogoča spletni dostop do vseh slovenskih knjižničnih katalogov. Knjižnica prav tako sodeluje v nacionalnem sistemu medknjižnične izposoje za zagotovitev dostopa članom do gradiv iz drugih knjižničnih zbirk. V knjižnici je neomejen dostop do interneta. Fakultetna založba izdaja znanstvene monografije, študijsko gradivo in druge vsebine v tiskani in elektronski obliki. V okviru knjižnice je organizirana manjša knjigarna, kjer lahko študentje in drugi kupijo fakultetne publikacije.

Študentje so v knjižnici vedno dobrodošli, kjer bodo lahko našli aktualno gradivo in zanesljive informacije!

Knjižnica študentom omogoča tudi izposojo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog na dom. Svoje gradivo in storitve nudi visokošolskim učiteljem kot tudi zunanjim uporabnikom, zlasti študentom in strokovnjakom s področja prava in sorodnih disciplin. Gradivo in znanje je dostopno vsakomur, v skladu s koncesijsko naravnanostjo zasebne inštitucije in v skladu s pravili medknjižnične izposoje in varstvom avtorskih pravic.

V letu 2010 je Evropska pravna fakulteta pričela z oblikovanjem svoje lastne knjižnice, ki je začasno delovala v okviru Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici. Fakulteta je v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi fakultete ter študija prava v Novi Gorici vsako leto pridobila od lokalne skupnosti sredstva za nabavo literature za dodiplomski in podiplomski študij. V skladu z ustreznimi seznami predvidene literature posameznih nosilcev predmetov je Fakulteta preko Goriške knjižnice naročala literaturo. Fakulteta se je v letu 2012 preselila v nove prostore v goriškem Eda centru, kjer poteka tudi knjižnična dejavnost. Od januarja 2015 je knjižnica preseljena v Ljubljano. Od leta 2017 je knjižnica Evro-PF del knjižnično-informacijskega sistema Nove univerze.

Izposoja gradiva in dostop do podatkovnih baz

Univerzitetna knjižnica Nove univerze ima centralno enoto v Ljubljani, kjer si lahko študentje vsak dan, med 9.00 in 16.00 uro (ob sredah pa do 17h)  izposodijo študijsko gradivo in zaključne naloge. Velik del zaključnih nalog je dosegljiv v polnem besedilu tudi prek spleta v okviru repozitorija REVIS: http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/  .

Na zahtevo si lahko študenti, ki so člani knjižnice, izposodijo oz. vrnejo knjige tudi v referatih v Kranju in Novi Gorici, vendar morajo nekaj dni pred želenim datumom izposoje poslati pisno zahtevo na knjiznica@nova-uni.si, da lahko knjižnica pravočasno pripravi gradivo in ga pošlje na želeno lokacijo. Prav tako lahko gradivo študenti naročilo medknjižnično v katerokoli slovensko knjižnico, ki jim je najbližja. Medknjižnična izposoja se zaračunava po cenikih knjižnic.

Izjemoma in v posebnih primerih je izposoja možna neposredno na dom s pošiljanjem po pošti in proti plačilu. Izjeme in posebni primeri vključujejo predvsem naslednje pogoje: posebna zdravstvena stanja in spremembe, ki študentom onemogočajo drugačen način izposoje.

Univerzitetna knjižnica Nove univerze omogoča: 

  • E-dostop do polnih besedil zaključnih nalog študentov Nove univerze (repozitorij)
  • E-dostop do tujih informacijskih virov (podatkovne baze: Scopus, Sage, EBSCO MGC, SpringerLink) in
  • E-dostop do digitalne knjižnice študijskih gradiv in učbenikov.

Sigla oz. evidenčna št. knjižnice: 51001

Urnik:

Ponedeljek: od 09.00 do 16.00
Torek: od 09.00 do 16.00
Sreda: od 10.00 do 17.00
Četrtek: od 09.00 do 16.00
Petek: od 09.00 do 16.00

Telefon: 01 251 44 85
E-pošta: knjiznica@nova-uni.si
Naslov: Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana

Zaposleni:

dr. Ines Vodopivec, vodja
E-pošta: ines.vodopivec@evro-pf.si
Telefon: 01 251 44 85

Ana Češarek, bibliotekarka
E-pošta: ana.cesarek@evro-pf.si
Telefon: 01 251 44 85

Knjižnica se razprostira na cca. 60 m2, ima 2 čitalniški mesti in ima računalnik za uporabnike z dostopom do interneta. Od leta 2010 smo polnopravni člani sistema Cobiss.

POMEMBNI DOKUMENTI

Vpisnica KIS NU
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev.pdf (32kb)
Zakon o knjižničarstvu.pdf (32kb)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.pdf (32kb)