Mednarodno sodelovanje

Evropska pravna fakulteta (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) je s svojim delovanjem začela v študijskem letu 2006/07. V tem času je  vzpostavila številne stike za sodelovanje s tujimi visokošolskimi partnerji ter se aktivno vključila povezovanje s sorodnimi visokošolskimi institucijami v evropskem in mednarodnem prostoru. Evropska pravna fakulteta je članica Evropskega združenja pravnih fakultet ELFA (European Law Faculty Association), ki danes združuje že več kot 200 članic iz držav v EU in zunaj nje in deluje kot mednarodni forum za razpravo o številnih pravnih temah, povezanih s pravno izobrazbo. Evropska pravna fakulteta je nosilka Erasmus+ univerzitetne listine in podpisnica številnih bilateralnih sporazumov, ki študentom, akademskemu in strokovnemu osebju omogočajo mednarodno izmenjavo. Fakulteta najboljšim študentom ponuja možnost študijske izmenjave na partnersko institucijo Mississippi College School of Law, v mestu Jackson, v ZDA. To je prvi tovrstni program v Sloveniji, ki študentom omogoča, da se udeležijo izmenjave v ZDA in se po uspešno zaključeni izmenjavi vpišejo  na magistrski študijski program te fakultete.

Prodekan za mednarodno sodelovanje:
prof. dr. Arne Marjan Mavčič
Telefon: +386 5 338 44 06
E-pošta: arne.m.mavcic@epf.nova-uni.si ; amavcic@concourts.net
Naslov: Evropska pravna fakulteta, Delpinova 18 b, SI-5000 Nova Gorica

Erasmus koordinator:
Nataša Kolavčič, dipl. prav. (UN)
Telefon:  +386 5 338 44 06
Faks: 00386 5 338 44 01
E-pošta: international.department@epf.nova-uni.si
Naslov: Evropska pravna fakulteta, Delpinova 18 b, SI-5000 Nova Gorica

Uradne ure:
ponedeljek – petek: od 8:30 do 12:00

ELFAerasmus+logo