Raziskovanje

Fakulteta je usmerjena v projektno raziskovalno delo in že od svojega začetka pripravlja projektne ideje ter se prijavlja na različne razpise. Do sedaj je pridobila več projektov različnih značajev, od znanstvenoraziskovalnih, izobraževalnih in strokovnih do mednarodnih in nacionalnih. V projektno delo vključuje študente dodiplomske, magistrske in doktorske ravni. Študentje pri tem razvijajo strokovne in znanstvenoraziskovalne kompetence, tako splošne kot tudi specifične.

V okviru fakultete delujeta dva inštituta (raziskovalni skupini):

  • Inštitut za management nepremičnin,
  • Inštitut za raziskovanje v pravu.

 

“Raziskovalno delo na Evropski pravni fakulteti je raznoliko ter vključuje mnoge dimenzije pravnih ali drugih družboslovnih in tehniških ved. Povezanost in odprtost na znanstveno-raziskovalnem delu spodbuja predavatelje,  raziskovalce in študente k  vključevanju v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte, objavljanje raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter aktivno sodelovanje na tekmovanjih in konferencah. V kratkem času je Evropska pravna fakulteta naredila velike korake na raziskovalnem področju ter se uvrstila med prepoznavne raziskovalne inštitucije znotraj nacionalnega in mednarodnega okolja.”

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, prodekanica za raziskave in razvoj na Evropski pravni fakulteti