Imenik

A
Profesorica
doc. dr.
Profesor
prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
B
Predavatelj
pred. dr.
asistent
mag. prav,
Profesor
izr. prof. dr.
Referent za študijske in študentske zadeve
univ. dipl. soc.
Profesor
doc. dr.
Asistentka
mag.
Profesor
doc. dr.
Č
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
C
Profesor
izr. prof. dr.
Referent za študijske in študentske zadeve
D
profesor
prof. dr.
referentka za študentske zadeve
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
Profesorica
izr. prof. dr.
Asistentka
doc. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Asistentka
mag.
E
Profesor
izr. prof. dr.
F
Profesor
doc. dr.
Profesorica
prof. dr.
namestnica vodje kariernega centra
univ. dip. zg.
G
profesor
izr. prof. dr.
H
Asistentka
dr.
Predavatelj
univ. dipl. inž. grad.
J
Asistentka
univ. dipl. soc. del.
Profesor
prof. dr.
Profesor
prof. dr.
profesor
prof. dr.
K
Profesor
doc. dr.
Koordinatorka Kariernega centra in Alumni kluba, Erasmus koordinatorka
dipl. prav. (UN)
Profesor
prof. dr.
Profesorica
izr. prof. dr.
predavateljica
univ. dipl. prav.
L
vodja referata za študentske zadeve
Vodja študijskega centra v Ljubljani
mag.
Referentka za študentske zadeve
Profesor
izr. prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
M
Profesor
prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
N
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
P
Profesor
prof. dr.
Glavna tajnica
mag. prav.
Profesor
prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesor
prof. dr.
R
referentka za študentske zadeve
Profesor
prof. dr.
profesor
prof. dr.
S
Profesorica
izr. prof. dr.
Š
Profesorica
doc. dr.
referentka za študentske zadeve
S
profesor
doc. dr.
Strokovna sodelavka
prof. ped. in andrag. (UN)
Asistent
mag. prav.
Predavatelj
viš. pred. dr.
Predavatelj
mag.
Profesor
doc. dr.
Š
asistent
mag. prav.
T
Profesorica
izr. prof. dr.
profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Profesorica
prof. dr.
U
profesor
prof. dr.
V
profesor
doc. dr.
profesor
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
Predavatelj
doc. dr.
vodja knjižnice in založbe
doc. dr.
profesor
prof. dr.
Ž
profesor
prof. dr.
Z
Asistentka
dr.
Ž
profesor
izr. prof. dr.
Asistentka
univ. dipl. prav.