Prostori Evro-PF

Evro-PF izvaja svojo dejavnost na sedežu v Novi Gorici in na dislocirani enoti v Ljubljani.

Nova Gorica

Prostori Evropske Pravne fakultete v Novi Gorici

Sedež fakultete je v samem mestnem jedru Nove Gorice, natančneje v novi poslovno stanovanjski stavbi EDA Center okoli katerega so locirane vse javne, upravne in finančne službe in trgovine. Ne nazadnje pa gre za izredno pomembno pozicijo na strateško povezovalni osi med obema Goricama (oddaljenost le 1 km). Fakulteta razpolaga s petimi predavalnicami s skupaj 270 sedeži. Vse predavalnice so v istem nadstropju. Prostore povezuje avla, kjer je nameščena oglasna deska, prostor pa služi tudi možnosti za druženje študentov. V istem nadstropju so tudi referat, tajništvo, dekanat ter dve sejni sobi.

Ljubljana

V Ljubljani izvaja Evro-PF svojo dejavnost na Mestnem trgu 23. Fakulteta razpolaga s petimi predavalnicami, referatom, sejnima sobama in Univerzitetno knjižnico in znanstveno založbo.

Prostori Evropske Pravne fakultete v Ljubljani